top of page
COL·LEGI PIUS XII

De nou, com ja és costum a començament de curs escolar, els hi oferim tot un seguit d’activitats pels seus fills/filles amb l’objectiu de contribuir a una ampliació de la seva formació a un nivell extraescolar.


Per a tal efecte consideram necessari, per a assolir uns objectius clars, una concepció actual que estarà centrada fonamentalment en aspectes tals com:

 

  •  SOCIALITZACIÓ.  Fonamentar totes i cada una de les distintes  relacions intragrupals fent que el nin/nina  aconsegueixi una  bona resposta adaptativa envers a aquestes situacions.

 

 

  •  EXPLORACIÓ. Mitjançant les diverses activitats els  alumnes  podran capficar-se dins certs àmbits que fins ara els hi  eren desconeguts, contribuint així a una major globalitat.

 

 

  •  CREACIÓ. Es potenciaran les diferents possibilitats d’expressió  de cada un dels al·lots, donant prioritat al/la nin/nina entenent-  lo com a protagonista de la seva pròpia tasca.

 

 

  •  CARÀCTER LÚDIC. Com a fonament o predisposició per a poder assolir un bon funcionament.

 

CRÒNICA

ESTRATOSFÈRIQUES…?

 

  EXTRAORDINÀRIES…? 

 

EXTRAESCOLARS !!!

bottom of page